Leg med spejderne - vi bruger naturen

Leg med spejderne – vi bruger naturen

Vi skal lave kartofler på bål, naturbingo, naturkimsleg.
Hvad er katapult, hvad kan man skyde med?

Praktiske oplysninger

Mødested: Gudme Kohavevej 40, 5884 Gudme
Mødedag: Onsdag den 14. oktober 2020
Mødetid: Kl. 9.30 – 15
Alder: 6 – 14 år
Påklædning: Varmt tøj, da vi er udendørs
Deltagerbetaling: Ingen
Forhåndstilmelding: Nej
Instruktører: Steffen, Mads, Christian A., Christian U., Margit, Sanne og Carina
Arrangør: Inca Spejderne Sydfyn