Badepunkt 2023

Badepunkt 2023 – fire dage med Sommeraktiviteter

Sommeren byder på fire arrangementer i tilknytning til Badepunktsordningen

Tang – 14. august 2023
Kom og bliv klogere på en af fremtidens fødevare. Tag familien med på sanketur i det lave vand og prøv at smage den tang, I finder.
Naturvejlederne fra Svendborg Natur- og Miljøskole sætter fokus på Tang og hvordan vi kan bruge det i køkkenet. Vi starter dagen med et kort oplæg, hvorefter vi går i waders på sanketur i det lave vand. Herefter samles vi til en fællestilberedning og spisning af den tang vi har fundet. Så tag tøj på efter vejret og medbring drikke samt noget og sidde på.

Praktiske oplysninger

Mødested: Vindebyøre Lejrskole, Vindebyørevej 31, Tåsinge
Mødeuge: 33 – 2023
Mødedag: Mandag d. 14. august
Mødetid: Kl. 15-18
Alder: Alle – Børn ifølge med voksne
Deltagerbetaling: Gratis
Forhåndstilmelding: Ja, til naturskolen@svendborg.dk. (begrænsning på 20 deltagere) Tilmelding senest d. 30. juli 2023
Arrangør: Svendborg Natur- og Miljøskole