Vi gentager succesen med ridelejr fyldt med dejligt samvær med vores søde ponyer og heste. Der vil være rideundervisning, teoretisk undervisning, pony games, sjove overraskelser og andre aktiviteter, så vi får nogle lærerige, sjove og hyggelige dage sammen.
Ridningen vil foregå to gange dagligt, i ridehal, på ridebane og i skov.
Undervisningen vil foregå ved vores dygtige instruktører.
Hold 1 fra den 29. juli til den 31. juli er for 1/2 partselever og børn med egen pony, som kan mestre alle 3 gangarter selvstændigt, fra 8 år.
Hold 1 er med overnatning på rideskolen med voksen deltagelse.
Hold 2 fra den 1. august til den 3. august er for alle og er uden overnatning på rideskolen, fra 6 år.
• Børnene vil få rideundervisning 2 gange dagligt afhængig af øvrige aktiviteter.
• Vi vil også undervise i teori. Det kan f.eks. handle om hestens ”sprog”, sikkerhed omkring omgang med heste, hestens pleje m. m.
• På programmet er selvfølgelig også hyggeligt samvær børnene imellem, hvor vi vil lægge op til leg som f.eks. rundbold
• Børnene vil få tilbudt frugt mm. formiddag og eftermiddag. Derudover sørger vi for frokost, aftensmad (hold 1) og drikkevarer til børnene.
• Den sidste dag vil forældre/bedsteforældre o. lign. blive inviteret til kaffe, kage og en lille opvisning

Mødested:  Tankefuld Rideklub, Skovsbovej 262, 5700 Svendborg
Mødeuge:  Uge 31 – Den 29. juli – 31. juli (hold 1) og den 1. august – 3. august (hold 2)
Mødedage:  Hold 1 fra mandag til onsdag (med overnatning) og hold 2 fra torsdag til lørdag (uden overnatning)
Mødetid:  Hold 1:  Mandag kl. 9 til onsdag kl. 16.  Hold 2: hver dag fra kl. 9 – 16.
Alder:  Hold 1: fra 8 år og hold 2: fra 6 år
Påklædning:  Praktisk tøj, der passer til vejret, evt. et sæt skiftetøj. Ridehjelm/cykelhjelm
Deltagerbetaling:  Hold 1 – 1.200 kr. og Hold 2 – 900 kr.
Tilmelding:  Ja, via hjemmeside under event – www.tankefuldrideklub.dk
Instruktører:  Rebecca Hægg og Vivi Dreyer Rindebæk